ÖZEN İŞ MAKİNA ailesi bütün çalışanları ile sürekli iyileştirme esasına dayalı olan ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini ve bu sistemin gereği olan süreç odaklı yaklaşımı benimsemekte ve bu yönetim sistemini uygulamayı taahhüt etmektedir.
Bu amaçla Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi için bütün personelin eğitilmesi, liderliğe teşvik edilmesi, yetkilendirilmesi ve katılımı ile:

Üretimden kaynaklı çevresel etkileri azaltmak için teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel sorumluluklarını yerine getirerek sürekli gelişmeyi sağlamak.

Çevre Yönetim Sisteminin uygulanması, denetlenmesi ve etkin bir şekilde yürütülmesi, sürekli iyileştirme sağlanarak çevresel performansın artırılmasını sağlamak.
Yasal ve diğer yükümlülüklere , yürürlükteki çevre mevzuatlarına tam olarak uymak.

Hedeflerin dökümante edilmesini, uygulanmasını, ölçülmesini ve devamlılığını sağlamak.

Atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm, geri kazanım ve çevreye duyarlı yöntemler kullanılarak bertarafını sağlamak.

Çevre dostu teknolojiler kullanılarak üretimde enerji verimliliği sağlayarak kaynak tasarrufunun ön planda tutulması ile doğal kaynakların korunmasını sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği prensipleri doğrultusunda çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırmasını, acil durum risklerini azaltarak çevre bütünlüğünün oluşturulmasını sağlamak.

Çevre sorumluluğumuzu, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla paylaşarak çevre bilincinin ve farkındalığının artırılmasını sağlamak.

Çevre ile ilgili politikamızın halka duyurulmasını sağlamak.