ÖZEN İŞ MAKİNA ailesi bütün çalışanları ile sürekli iyileştirme esasına dayalı olan ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ve bu sistemin gereği olan süreç odaklı yaklaşımı benimsemekte ve bu yönetim sistemini uygulamayı taahhüt etmektedir.
Bu amaçla İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi için bütün personelin eğitilmesi, liderliğe teşvik edilmesi, yetkilendirilmesi ve katılımı ile:

• Tüm yasal yükümlülükleri, ilgili diğer şartlara ve teknik gelişmelere uyum sağlayarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında iş kazası ve sağlık risklerini önlemek.

• Tüm çalışanlarımızı olası risklere karşı bilinçlendirmek ve bu risklere karşı korumak için gereken önlemleri almak, eğitimlerle bilgilendirmek.

• İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.

• Yasal ve diğer yükümlülüklere , yürürlükteki İSG mevzuatlarına tam olarak uymak.

• İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları nezdinde örnek bir şirket olmak.

• Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak.

• İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek.

• Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için tüm tedbırlerı almak.