Özen İş Makina  çeşitli  Termal Sprey Kaplama tekniklerini kullanmaktadır.HVOF,PTA,J3,SUPERJET  Özen İş Makina’da kullanılan  kaplama teknikleri ve cihazlarıdır.HVOF(Yüksek Hızda Oksi Yakıt Püskürtme)  ürünün yüzey özelliklerini ya da boyutlarını geliştirmek ve onarmak için erimiş malzemelerin  yüksek sıcaklık ve yüksek hızdaki gaz akışı ile püskürtülerek yapıldığı yoğun kaplama tekniğidir.Bu kaplama sayesinde Özen İş Makine ürünleri uzun ömür,direnç,verimlilik,daha yüksek ya da daha düşük sıcaklıkta çalışabilme özelliklerine sahip olur.PTA(Plazma Transfer Ark)kaplama yöntemi özel karışım toz metalin plazma ark havuzunda eritilerek yüzeye kaynatılmasıdır.Bu kaplamanın en büyük avantajı kaynak nüfuziyetinin ve kalınlığının hassas şekilde kontrol edilebilmesidir.Bu kaplama  yöntemi ile  ürünler direnç,uzun ömür,yüksek sıcaklıkta çalışabilme özelliklerine sahip olur.