ÖZEN İŞ MAKİNA ailesi olarak tüm paydaşlarımız ile sürekli iyileştirme esasına dayalı olan Entegre Yönetim Sistemini ve bu sistemin gereği olan süreç odaklı yaklaşımı benimsemekte ve bu yönetim sistemini uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

ÖZEN İŞ Makina olarak, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeyi personelin yetkinlik ve farkındalığının sağlanması, liderliğe teşvik edilmesi ve katılımı ile:

• Müşteri tarafından talep edilen ürünlerin imalatlarını teknik resim ve şartnamelerine uygun olarak ve tam zamanında üretmek,

• Üretimde verimliliği arttırmak ve üretim hatalarını sıfırlamayı hedefleyen üretim süreçlerini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,

• Mevcut makine ve ekipmanlarla kapasite kullanımını en üst düzeyde tutarak; maliyeti en aza indirmek ve buna göre de müşteriye en uygun teklifi sunmak,

• Müşterilerle her zaman iyi ilişkiler ve diyaloglar kurmak,onların istek ve beklentileri doğrultusunda işimizi yaparken müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,

• Tedarikçilerimiz ile kurumsal iletişimde teknolojik imkanları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmak, tedarikçilerimizi ÖZEN İŞ MAKİNA ailesi içine dahil etmek,

• En üst teknolojiyi kullanarak rakiplerimizden hep bir adım daha ileride olmak,

• Başarının temel unsurlarından birisi olan çalışanlarımız için güvenli ve huzurlu bir iş ortamı sağlamak.